Bedrijfskleding fiscaal aftrekken, kan dat?

Wanneer je van plan bent om bedrijfskleding te kopen is het vanzelfsprekend dat je met een aantal zaken rekening zal willen houden. Zo is niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de kleding van belang, maar wat ook te denken van de aankoopprijs? Onder meer bedrijfskleding bouw staat er om bekend vaak vrij duur te zijn. Dit kan er voor zorgen dat ze een gat slaan in de beschikbare financiële middelen van je bedrijf. Een deel van de investering die je in bedrijfskleding moet doen kan evenwel worden teruggewonnen door ze fiscaal in te brengen. In de praktijk lijkt dat vrij eenvoudig te zijn, maar vergis je niet, er zijn hier verschillende, strikte regels aan verbonden. We stellen ze graag aan je voor in dit artikel.

Strikte regels voor aftrekken van bedrijfskleding

Het aftrekken van de kosten die moeten worden gemaakt voor het kopen van bedrijfskleding is dus uitsluitend mogelijk wanneer er wordt voldaan aan bepaalde eisen die zijn opgesteld door de Nederlandse belastingdienst. Op het ogenblik dat er aan deze eisen niet wordt voldaan wordt het verstrekken van bedrijfskleding aan de medewerkers van je bedrijf aanzien als een soort van verloning in natura. Dit betekent dat er hierover sociale premies dienen te worden betaald. In de praktijk lijkt het evenwel lang niet altijd duidelijk te zijn welke kledingstukken nu precies fiscaal kunnen worden ingebracht als bedrijfskleding en welke niet.

Welke bedrijfskleding is fiscaal inbrengbaar?

Ondanks het feit dat er in de praktijk vaak sprake is van verwarring is het nochtans vrij eenvoudig om te achterhalen welk type van werkkleding je nu precies kan inbrengen in je bedrijf en welke niet. In principe geldt namelijk dat elk kledingstuk welke ook privé gedragen zou kunnen worden is uitgesloten. Concreet zorgt dit er onder meer voor dat de belastingdienst bedrijfskleding pas echt als bedrijfskleding aanziet wanneer het (minstens) voldoet aan de hieronder terug te vinden eisen:

  1. Wanneer er per kledingstuk sprake is van de aanwezigheid van ten minste één logo. Is er sprake van meerdere logo’s? Dan dienen deze in principe samen ongeveer 70 vierkante centimeter groot te zijn.
  2. Indien er per kledingstuk gebruik wordt gemaakt van een duidelijk zichtbaar logo welke verband houdt met de bedrijfsnaam of bijvoorbeeld de slogan. Plaats dus niet zomaar eender welk logo op je werkkleding.
  3. De werkkleding uitsluitend is bestemd voor het uitvoeren van professionele werkzaamheden. Dit geldt bijvoorbeeld voor verschillende vormen van bedrijfskleding horeca. Het bekendste voorbeeld op dit vlak is uiteraard de uitrusting van een kok.

Vroeger waren de regels die waren verbonden aan het fiscaal kunnen inbrengen van bedrijfskleding een behoorlijk stuk soepeler dan tegenwoordig het geval is. Door de jaren heen werd er echter vastgesteld dat er door bedrijven vaak misbruik van werd gemaakt waardoor de belastingdienst er voor heeft gekozen om de regels aanzienlijk aan te scherpen. Controleer dus altijd goed aan welke eisen je moet voldoen om de door jou gekozen bedrijfskleding fiscaal in te kunnen brengen. Doe je dat niet? Dan is het zomaar mogelijk dat je uiteindelijk geconfronteerd zal worden met een financiële kater en dat is uiteraard niet de bedoeling. Voor een uniforme en professionele uitstraling van uw organisatie kunt u dag en nacht terecht bij Hurricane.nl.