Heeft het nut om een ziekteverzuim onderzoek te starten

Als iemand al een tijdje ziek is blijft het lastig inschatten of dit wel echt zo is. Vooral als je tegenstrijdig verhalen op Facebook ziet of van collega’s hoort begin je twijfelen of het allemaal wel klopt. Ondanks dat de arbo arts er onderzoek na gedaan heeft vertrouw je dit niet helemaal. Eventueel kan je overwegen om de recherchediensten in te schakelen. De recherche kan eventueel een ziekteverzuim onderzoek uitvoeren. Met dit onderzoek kan achterhaald worden of iemand wel echt ziek is. Voordat we aan een zaak beginnen bespreken we eerst de situatie door. We kijken of het nut heeft om een ziekteverzuim onderzoek uit te voeren. Als we denken dat het geen nut heeft, dan gaan we je niet onnodig op hoge onkosten jagen. We stellen samen een plan op en geven aan wat het onderzoek gaat kosten. Vervolgens kan je aan de hand van ons advies besluiten om een ziekteverzuim onderzoek uit te voeren.

Een uitgebreid onderzoek met bewijsmateriaal

Als we een akkoord hebben gaan we direct aan de slag. Meestal gaat een rechercheur bij iemand thuis langs. Onzichtbaar is de rechercheur in de straat aanwezig. Er wordt gekeken of iemand wel ziek op bed ligt. Het komt helaas vaak genoeg voor dat iemand gewoon klusjes uitvoert terwijl hij te ziek is om te werken. Terwijl iemand gewoon bijklust betaal jij wel elke maand een hoop geld voor deze werknemer. Het is tijd om actie te ondernemen en bewijzen te verzamelen. Met het rapport kan je via de rechter direct een ontslag met schadevergoeding aanvragen. Twijfel dus niet langer om jouw verhaal voor te leggen en schakel een rechercheur in.