Onbetaalde facturen in Amsterdam

Onbetaalde facturen in Amsterdam

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat wel eens mee te maken; een klant blijft in gebreke bij het betalen van de factuur. In het huidige klimaat, waarbij veel bedrijven, maar ook particulieren, last hebben van de crisis, is het voor sommige bedrijven nog moeilijker gebleken om openstaande posten te innen. Om te voorkomen dat u als onderneming hiervan de dupe wordt kan het vroegtijdig inschakelen van een incassobureau in Amsterdam uitkomst bieden.

Wat is nu precies een incassobureau en wat kan deze voor u betekenen? Een incassobureau is een bedrijf dat als voornaamste bezigheid heeft het innen van openstaande vorderingen in opdracht van andere ondernemingen. U kunt als ondernemer eenmalig gebruik maken van de diensten van een incassobureau te Amsterdam maar het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Wanneer het ook het incassobureau niet lukt om de openstaande factuur betaald te krijgen dan zullen zij overgaan tot het inschakelen van een deurwaarder te Amsterdam.

Een incassobureau kan geen beslag laten leggen op goederen van de schuldenaar, een deurwaarder heeft die bevoegdheid wel. Mocht het nodig zijn dan kan de deurwaarder de gang naar de kantonrechter inzetten. De officiële benaming is “gerechtsdeurwaarder”. Dit is een openbaar ambtenaar wiens werk bestaat uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen. Zij werken vrijwel altijd nauw samen met het incassobureau, of zijn tevens eigenaar van het incassobureau.

Er zijn een aantal manieren voor het incassobureau om de openstaande facturen te innen. Het kan zijn dat de opdrachtgever het bureau betaalt voor zijn diensten maar het is ook mogelijk dat het incassobureau de schuld overneemt en dat dit verder buiten de in eerste instantie gedupeerde onderneming om gaat. Dit laatste gebeurt maar af en toe, maar het is een mogelijkheid.

Wanneer u besluit een incassobureau en eventueel een deurwaarder te Amsterdam in te schakelen, zal u dat een hoop rust geven. U hoeft zich niet langer te richten op bijzaken maar kan al uw energie aanwenden voor het runnen van uw bedrijf.